Gerrit van Dijk

Na mijn vooropleiding ben ik van 1973 tot 1978 als effectenadviseur werkzaam geweest bij de toenmalige AMRO Bank in Den Haag.

Van 1978 tot 1986 werkte ik in de binnen- en buitendienst bij Westland/Utrecht Hypotheekbank op kantoren te Den Haag, Gouda, Leiden en Utrecht waar ik me bezig hield met alle aspecten van het hypotheekbedrijf. 

In 1986 maakte ik de overstap naar de toenmalige Nutsspaarbank te 's-Gravenhage, welke later geοntegreerd werd in achtereenvolgens VSB Bank, Fortis Nederland en thans ABN AMRO. Ik was, in verschillende functies en vanuit verschillende kantoren in Den Haag, Leiden en Zoetermeer, belast met de actieve begeleiding en advisering van particuliere en zakelijke klanten op alle bancaire gebieden, waaronder met name de zakelijke en particuliere kredietverlening. Tevens had ik de leiding over 5 kantoren in Den Haag.

Na 20 jaar werkzaam geweest te zijn in de bankwereld kwam ik in 1993 tot de conclusie dat de bancaire dienstverlening regelmatig en hinderlijk belemmerd werd door intern bancair (krediet)beleid en een beperkt eigen bancair productenpakket. Met regelmaat werden levensvatbare kredietaanvragen afgewezen omdat ze niet pasten bij het interne beleid en/of het productenpakket. Vaak werden zulke aanvragen dan door andere geldverstrekkers wel geaccepteerd.

Om een eind te maken aan deze vaak teleurstellende gang van zaken ben ik in mei 1993 voor mijzelf begonnen met als hoofdactiviteit advisering in en bemiddeling bij financieringen van commercieel vastgoed. Door mijn onafhankelijkheid en een uitgebreid arrangementenpakket met alle relevante geldverstrekkers werd ik niet meer belemmerd door één specifiek bancair beleid en dat stelde me in staat om voor mijn relaties passende financieringen te vinden bij diverse geldverstrekkers in binnen- en buitenland.

In 2004 vond ik aansluiting bij v.o.f Borghwijck (het huidige Multi Advice) en werden mijn activiteiten uitgebreid tot het huidige pakket van diensten welke wij nu leveren aan onze particuliere en zakelijke relaties.

Klantgericht handelen met passende dienstverlening tot wederzijdse tevredenheid is nog steeds onbetwist mijn hoogste doelstelling en dat houdt het werk boeiend en bevredigend.
Ik hoop u met dezelfde doelstelling te mogen en kunnen helpen en op die manier een plezierige en langdurige relatie met u op te bouwen.