Disclaimer

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Multi Advice uit Voorschoten. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Multi Advice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de op deze site vermelde gegevens, berekeningen of prognoses onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende rapportages zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes en de getrokken conclusies dient u als indicatief te beschouwen. De berekende waardes en getoonde rentepercentages zijn aan wijziging onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Onze website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gesneden advies, raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen die op deze website plaatsvinden, zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan Multi Advice en aangesloten partners beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@multiadvice.nl. Op het moment dat u via onze website - bijvoorbeeld via een link - in contact komt met een andere instelling, geldt dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die instelling.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Multi Advice is verkregen.